Energetický Impeler 2


Materiál:
ocel tř.15
Polotovar:
Výkovek
Max. rozměry obrobku:
pr. 585 x 160 mm
Oper. čas bez upnutí:
3060.0
Odvětví: