Výroba forem forma


Materiál:
12050
Polotovar:
Plochá ocel tažená
Max. rozměry obrobku:
150 x 30 x 300
Oper. čas bez upnutí:
150.0
Odvětví:
Stroj:
MMC 1500 DT