Různorodá dílcová výroba držák


Materiál:
slit.Al
Polotovar:
Přířez
Max. rozměry obrobku:
123.6 x 90 x 58
Oper. čas bez upnutí:
70.0