Těžební západka


Materiál:
14220
Polotovar:
Výkovek
Max. rozměry obrobku:
100 x 80 x 60
Oper. čas bez upnutí:
2.5
Odvětví: