Různorodá dílcová výroba vedení


Materiál:
slit.Al
Polotovar:
kvádr
Max. rozměry obrobku:
104x50x25
Oper. čas bez upnutí:
5.0