Různorodá dílcová výroba podložka


Materiál:
slit.Al
Polotovar:
kvádr
Max. rozměry obrobku:
42x30x12
Oper. čas bez upnutí:
1.0