Automobilový Chaldící tryska


Materiál:
12050
Polotovar:
Tyč
Max. rozměry obrobku:
ø15x20
Oper. čas bez upnutí:
4.0
Odvětví:
Stroj:
MASTURN 32