Automobilový táhlo


Materiál:
14220
Polotovar:
tyč pr.40
Max. rozměry obrobku:
pr.38x75
Oper. čas bez upnutí:
9.9
Odvětví:
Stroj:
SP 280 SMC