Automobilový nosník


Materiál:
Al
Polotovar:
100x95x32
Max. rozměry obrobku:
95x93x30
Oper. čas bez upnutí:
18.5
Odvětví: