Automobilový víčko


Materiál:
nerez
Polotovar:
pr.95x40
Max. rozměry obrobku:
pr.90x30
Oper. čas bez upnutí:
7.9
Odvětví:
Stroj:
SP 280 SMC