Elektrotechnický levý bok


Materiál:
Dural
Polotovar:
35x16x5
Max. rozměry obrobku:
34x15x3,5
Oper. čas bez upnutí:
4.9
Odvětví: